Rezerwacja

Rezerwacji hali można dokonać telefonicznie,
jednak wymaga to potwierdzenia i przesłania mailem formularza rezerwacyjnego.

By potwierdzić rezerwację na leży wypełnić i podpisać formularz.